070-5927884

CE-Dokumentation

P.O HILLER AB

CE-dokumentation är en term som används inom Europeiska unionen (EU) för att beskriva den dokumentation som krävs för att följa CE-märkningskraven för olika produkter. CE-märkning är en process där tillverkare eller importörer försäkrar att deras produkter uppfyller tillämpliga EU-direktiv och harmoniserade standarder.

CE-dokumentationen är en samling av dokument och tekniska handlingar som visar att produkten har genomgått korrekt överensstämmelsebedömning och uppfyller de relevanta kraven för CE-märkning. Dokumentationen kan vara omfattande och variera beroende på produkten och dess risknivå.

Maskinek AB
Östra Antenvägen 208

070-5927884

info@maskinek.se